Browsing: Çevre Bilinci

Ormanlar, önemli ağaç türlerini barındırdıkları, çok sayıda hayvanı barındırdıkları ve hidrolojik döngüde kritik roller oynadıkları için dünyanın en önemli ekosistemlerinden…

Habitat Nedir? Habitat, bir organizmanın yaşadığı yeri tanımlamak için kullanılan terimdir. Daha konuşma diline göre, bu, herhangi bir bitki veya…